<div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/41418619" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div>

餐厅

加 标签
Malé Březno nad Labem 72, Malé Březno u Ústí nad Labem Malé Březno nad Labem 72, Malé Březno u Ústí nad Labem
+420 776 792 348 +420 776 792 348
http://smak.kvalitne.cz/
加 烹饪
加 价钱
工作时间:
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期天
  发现了一个bug?

该区域大致价格

描述

一间轻松的酒吧,供应捷克和国际美食。在夏季,您可以坐在花园里。儿童可以在游乐场玩耍。适合私人活动的空间。
少信息
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

评论

你必须 登录 评论


到过那里?告诉所有人,你的评论将是第一个!